DEADLINE

Zgłoszenia, w formie jednolitego pliku PDF oznaczone jako
TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA
należy przesyłać na adres: atelier@scenariuszowe.pl

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów.

Na zgłoszenia czekamy do 12 października 2018.
Wyniki selekcji ogłosimy do połowy listopada 2018.

Szczegóły naboru określa Regulamin Atelier Scenariuszowego

WYMAGANE MATERIAŁY

  1. karta tytułowa projektu: autor, tytuł, gatunek, krótki opis, dane kontaktowe, jeśli do projektu przypisany jest reżyser lub producent – informację o nich (imię i nazwisko/nazwa firmy)

  2. synopsis – max jedna strona formatu A4

  3. treatment lub wczesny draft scenariusza

  4. eksplikację autora – max dwie strony A4

  5. list motywacyjny – oczekiwania względem programu i proponowany kierunek rozwoju projektu – max jedna strona A4

  6. CV autora – zawierające dorobek twórczy i doświadczenie

  7. dowód wpłaty wpisowego (50 zł, opłata jest bezzwrotna)

  8. podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do Regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie).